De Body Mind Release methode

voor preventie en verzuim

Body Mind Release voor Medewerkers

Oog voor medewerkers, dat is waar het wat mij betreft om draait en waar ik mij altijd enorm voor ingezet heb in mijn jarenlange ervaring als coach in een bedrijf.

Als het goed gaat met de medewerkers dan is dit zichtbaar op de werkvloer.

Het voorkomen en aanpakken van (werk) stress is ontzettend belangrijk. Wanneer hier te weinig aandacht aan wordt besteed, is de kans op uitval groot en lopen de kosten voor een bedrijf ook op.

Het Body Mind Release traject is een effectieve methode die een medewerker in een relatief korte tijd, weer in zijn/haar kracht zet zodat de medewerker het werk  weer met gezonde focus en energie kan hervatten.

;

Preventie en verzuim

Het Body Mind Release traject wordt bij voorkeur preventief ingezet voor medewerkers die al enige tijd last hebben van klachten als stress, spanning, vermoeidheid, concentratieproblemen of andere klachten dat invloed op het functioneren heeft. Zij hebben namelijk een grotere kans op uitval. Door de Body Mind Release methode kan  (langdurig) uitval worden voorkomen. Daarnaast is het traject enorm helpend wanneer een medewerker reeds is uitgevallen en middels het Body Mind Release traject op een spoedige en duurzame manier kan herstellen.

;

Unieke methode

Wat de Body Mind Release methode zo uniek maakt is dat de focus vooral ligt op bewustwording en het loslaten van de werkelijke oorzaak van de klachten die de medewerker ervaart.

Onderzoek toont aan dat de klachten die iemand ervaart voor 95% worden veroorzaakt door hoe iemand zich voelt, denkt, handelt en reageert. Daarbij hebben we het over de belemmerende gevoelens, overtuigingen, angsten en onbewuste programmeringen.

;

Zelfverantwoording medewerker

Tijdens het Body Mind Release traject gaat de medewerker zelfstandig aan de slag om deze belemmerende gevoelens, overtuigingen, angsten en onbewuste programmeringen los te laten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het terughalen van positieve gevoelens.

De medewerker zal hierdoor persoonlijk groeien, meer rust, ontspanning en (zelf) vertrouwen ervaren om vervolgens met hernieuwde energie, positiviteit en focus aan de slag te kunnen gaan binnen het bedrijf.

Het Body Mind Release traject

Inzetbaar voor preventie en verzuim

Gericht op de innerlijke oorzaak van klachten

Vooorkomen van langdurig uitval

Mentale ondersteuning en begeleiding

Stimuleert zelfverantwoordelijkheid medewerker

Voorspoedig en duurzaam herstel bij langdurige uitval

Mijn werkwijze

Behoefte werkgever & werknemer

Maatwerk leveren, dat vind ik belangrijk. Zo luister ik graag naar de wens van de werkgever als naar de vraag van de medewerker. Het Body Mind Release traject bied ik daarom alleen aan wanneer de medewerker 100% gemotiveerd is om het traject te volgen. Het vraagt namelijk om interne motivatie en doorzettingsvermogen.

Traject

Het Body Mind Release traject neemt zo’n 7 tot 10 weken in beslag. Elke week vindt er een persoonlijke sessie plaats. De medewerker ontvangt een werkmap en krijgt wekelijks oefeningen mee. Twee keer per dag gaat de medewerker met deze oefeningen aan de slag.  Na het traject is de medewerker in staat de methodiek zelfstandig toe te passen om zo het positieve resultaat blijvend te stimuleren.

Betrokken en oprechte begeleiding

Mijn begeleiding kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, betrokkenheid en oprechtheid. Tijdens de sessies neem ik de tijd voor de medewerker. Daarnaast ben ik ook buiten de sessies, bereikbaar voor ondersteuning.

Blijvend effect

Tijdens een afsluitend gesprek met werkgever en medewerker zullen de positieve effecten hoorbaar en zichtbaar zijn. De medewerker ervaart meer energie, ontspanning, mentale rust, positiviteit en (zelf) vertrouwen. Doordat de innerlijke oorzaak van de klachten is losgelaten, wordt deze minder getriggerd en valt een medewerker niet meer terug.

Body Mind Release voor medewerkers

Het Body Mind Release traject voor medewerkers bestaat uit 7 sessies en 3 nazorgsessies

Kosten: v.a. 1200 euro

Deze methodiek is ontwikkelt door Hans de Waard. Voor meer informatie over Hans de Waard verwijs ik naar:

bodymindreleasenederland.nl

Nieuwsgierig wat de Body Mind Release methode voor jouw bedrijf kan betekenen?